– Vietsun Pharma có thể coi là một đại diện phân phối những mặt hàng đã có lâu năm trên thị trường từ các nhà máy uy tín tại thị trường miền Bắc và miền Trung.

– Với những người đầu tàu dày dạn kinh nghiệm, Vietsun từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành Dược. Chúng tôi luôn chào đón những con người mới, với lòng quyết tâm, sự kiên định, để cùng nhau hợp tác và phát triển mạnh mẽ.